Chống thấm ngược

Chống thấm ngược là 1 trong 2 kỹ thuật thi công xử lý ngăn nước tối ưu ở các công trình. Nếu chống thấm thuận được ưu tiên lựa chọn hơn cả vì chi phí thấp, hiệu quả cao lại dễ tiến hành thì đối với phương pháp thứ hai này, chúng được dành riêng…