Kết quả có tốc độ đô thị hóa nhanh mạnh mẽ như hiện nay là sự mọc lên như nấm sau mưa của các tòa nhà cao tầng. Bất kỳ tòa nhà cao tầng nào được xây dựng hiện nay đều có thiết kế của tầng hầm để tận dụng không gian. Các tầng hầm…