Một trong những hạng mục đòi hỏi sự lưu tâm nhiều nhất của mọi chủ công trình có lẽ là chống thấm trần nhà triệt để. Bởi lẽ đây là bộ phận phản ánh chân thực cho chất lượng kết cấu cũng như mỹ quan của cả ngôi nhà. Không thể có sự lơ là…